İnsanlığa xidmət

Bəhailər sosial, maddi və ruhani sivilizasiyanın inkişafına töhfə vermək üçün çox çeşidli ortamlarda müxtəlif qruplarla çiyin-çiyinə işləyərək cəmiyyətin həyatında tam iştirak etməyə çalışırlar. Onların səylərinin hansı konkret forma almasından asılı olmayaraq, Bəhailər ümumi cəmiyyətin rifahı qayğısı və insanlığa təvazökarcasına xidmət ruhu ilə hərəkət edirlər.