Müəllif hüquqları

Bu vebsaytın ehtiva etdiyi bütün materiallar-mətn, foto,şəkil,illustrasiya,xəritə,audio və video kliplərlə məhdudlaşmır və müəllif hüquqları,ticarət markaları və digər intellektual əmlak hüquqları tərəfindən qorunur.Beynəlxalq Bəhai İcması öz kontentlərini müvafiq beynəlxalq və milli hüquq çərçivəsində tamamilə mühafizə altında saxlayır.

Gizlilik

Fərdi istifadəçiləri müəyyən etməyən ümumi statistika məlumatlarını toplamaq xaricində bu Vebsayta girən heçkim izlənilmir.Data məlumatları vacib funksionallığı təmin etmək üçün istifadə olunur,vebsayt istifadəçilərini izləmək yaxud fərdi identifikasiya informasiyalarını toplamaq üçün deyil.İcazəsiz giriş və istifadənin qarşısını almaq üçün addımlar atılmışdır.Zəhmət olmasa bu vebsaytın müxtəlif gizlilik siyasəti olan saytlara keçid verə biləcəyini nəzərə alın.

İstifadə qaydaları
Aşağıdakı hallarda bu vebsaytın kontentlərinə daxil ola və istifadə edə bilərsiniz:
  1. Kontentdən original mənbənin niyyətini yanlış ifadə edən şəkildə istifadə edilə bilməz
  2. Siz hər hansı bir kontentdən istifadə etmək istədikdə aşağıdakı qeyd ilə müşayət olunmalıdır: “Müəllif hüquqları © Beynəlxalq Bəhai İcması” atributları ilə birlikdə uyğun olan mənbənin adı
  3. Video və audio kliplər, xəritə və fotoların aid olduğu audio-vizual kontentlər ölçü üçün kəsilə və redaktə oluna bilər.Audio-vizual kontentlərin hər bir istifadəçisinə bu kontentləri ideya, xarakter, məna və təbiətini dəyişmədən istifadə etmək, çoxaltmaq, paylaşmaq, keçid etmək və yaxud nümayiş etdirmək üçün limitli, müstəsna olmayan lisenziya verilmişdir.
  4. Hər hansı kommersiya məqsədi istifadədən əvvəl icazə tələb edir.sorğu üçün zəhmət olmasa [email protected] ünvanına yazın.
  5. Beynəlxalq Bəhai İcması hər hansı bir istifadəçinin kontentlərdən istifadə hüququnu istənilən zaman dayandırmaq haqqına sahibdir.Bu hallarda kontentlərdən istifadə dərhal dayandırılmalıdır.
  6. Beynəlxalq Bəhai İcması kontentlərdən üçüncü tərəfin istifadə etməsini təsdiq etmir və məsuliyyətini daşımır.Beynəlxalq Bəhai İcması kontentlərə giriş və yaxud istifadə nəticəsində dəyə biləcək birbaşa ,nəticəli, dolayı, təsadüfi və cəzalandırıcı zərərdən dolayı hər hansı bir şəxs yaxud təşkilat qarşısında cavabdeh deyil.
Bu şərtlər heç bir qeyd olmadan istənilən zaman təftiş oluna bilər. Sonuncu yenilənmə 21 iyun 2018-ci ilə aiddir.